Onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu nemen wij serieus. De verduurzaming van onze bedrijfsvoering is in volle gang. Innovatie, kennisontwikkeling en samenwerken staan daarbij centraal.

Duurzame organisatie

We voeren sinds 2009 een actief beleid op het gebied van duurzaam vastgoedonderhoud. We volgen daarbij het 9R-model. In 2020 is er een volwaardig team energetisch verduurzamen opgericht dat zich continu bezighoudt met onze rol in de energietransitie. Vanaf 2021 is ons beleid uitgebreid naar specifiek het beperken van onze CO2-uitstoot.

En om onze daadkracht te tonen, certificeren we op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen). Bekijk het behaalde CO2-certificaat 2022-2024.

Uit onze analyse bleek dat we in 2020 een totale CO2-uitstoot hadden van 507 ton CO2 equivalenten. In 2021 waren dat 586 CO2-equivalenten. Er is nog geen reductie tot stand gekomen, wat logisch te verklaren is door de COVID-pandemie en gemaakte schattingen bij de introductie van ons CO2-beleid. Om dat te compenseren hebben we bepaalde maatregelen versneld in gang gezet.

Onze doelstelling is 18.5% reductie van de CO2-uitstoot per euro omzet in 2020-2023. En 25% reductie van de CO2-uitstoot per euro omzet in 2020-2025. Deze reductie komt onder andere uit:

  • Rijden met schone, elektrische auto’s en het plaatsen van extra laadpalen.
  • Interne competitie om zuinig te rijden.
  • Stimulans om de bandenspanning op orde te houden.
  • Inkoop van schone stroom uit Nederlandse windparken en opwekken van eigen groene energie voor onze bouwplaatsen en kantoor.
  • Bewustwording van medewerkers met betrekking tot CO2-reductie en ruimte geven om mee te denken.
  • Onderzoek naar herinzetbaarheid van materialen en componenten en het in kaart brengen van de vermeden CO2-uitstoot.
  • Minder verbruik van elektra en gas door alle verlichting aan te passen naar LED en de verwarming optimaal in te regelen.

Lees hier ons volledige CO2-beleid met alle maatregelen.
Lees hier de voortgangsreportage over 2021.

Duurzame projecten

De afgelopen jaren vonden steeds meer opdrachtgevers de weg naar Rendon voor energetisch renoveren. We signaleren dat er ruimte en vertrouwen is om een stap verder te zetten dan energetisch verbeteren en op weg te gaan naar circulair renoveren, Nul op de Meter en energieneutraal bouwen. Fantastisch!

Daarnaast onderzoeken we op eigen kracht hoe we hergebruik van (rest)afvalstromen in onze sector mogelijk kunnen maken. Graag vergroten we het bewustzijn en de urgentie rondom dit thema.

Duurzame samenwerking

Bij het realiseren van onze duurzame ambities is samenwerken van groot belang. We hebben partnerships voor het integraal verduurzamen van woningen en wijken met Woningwaard en Platform2050. Ook onze leveranciers stellen we kritische vragen over hun duurzame bedrijfsvoering en helpen ze op weg waar dat kan.

Daarnaast zorgen we er samen met onze aandeelhouder en de Climate Neutral Group (CNG) voor dat ook collega-organisaties hun CO2 reduceren. Omdat wij zelf soms een kleinere scope 1 en 2 CO2-uitstoot hebben, is dit een effectieve manier van (extra) reductie. Daarom organiseren we bijvoorbeeld brainstormsessies.

Duurzame producten

We kiezen bewust voor duurzame materialen zoals FSC® gecertificeerde producten en als één van de eerste schilderbedrijven in Nederland zagen we de potentie van biobased verf.

We nemen onze klanten mee in deze keuze. Als onderhoudsexpert komen we niet binnenwandelen om te vertellen hoe het moet. We gaan in gesprek en laten zien wat de duurzame keuze oplevert als het gaat om efficiency, levensduur en kosten. We bewijzen dat de stap naar een duurzaam alternatief een goede investering is.