Wij willen koploper zijn op weg naar een leefbare wereld voor nu en alle toekomstige generaties na ons.

Onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het klimaat nemen wij serieus. Innovatie, kennisontwikkeling en samenwerken staan daarbij centraal.

Duurzame organisatie

De verduurzaming van onze bedrijfsvoering is in volle gang. Samen met onze mensen, klanten en samenwerkingspartners kiezen we sinds 2009 bewust voor duurzamer en toekomstbestendig vastgoedonderhoud. We zetten in op hergebruik, energie besparen en het opwekken van energie via duurzame bronnen. Sinds 2021 werken we ook actief aan het reduceren van onze eigen CO2-uitstoot op basis van niveau 3 van de CO2-Prestatieladder.

Onze lange termijn ambities zijn:

 1. CO2-neutrale organisatie in 2035
 2. Sluiten van kringlopen en een CO2-neutrale keten in 2045
 3. Een klimaatadaptieve en natuurinclusieve gebouwde omgeving

Duurzame doelen

We zijn trots op de resultaten van 2022 en kijken uit naar het behalen van onze doelen in 2023.

 • 18,5% CO2-reductie per euro omzet in 2021-2023
 • 28% CO2-reductie per euro omzet in 2021-2025
 • 42% CO2-reductie per euro omzet in 2021-2027

Deze reductie halen we bijvoorbeeld door:

 • Overstap naar elektrische auto’s en extra laadpalen.
 • Stimuleren van zuinig rijden en banden op spanning houden.
 • Minder verbruik van elektra door LED-verlichting.
 • Inkoop van schone stroom uit Nederlandse windparken.
 • Opwekken van eigen groene energie door zonnepanelen.
 • Bewustwording van medewerkers en ruimte om mee te denken.
 • Onderzoek naar hergebruik, inzet van biobased en circulaire materialen
 • In kaart brengen van de CO2-uitstoot in de keten.

Lees hier ons volledige CO2-beleid met alle maatregelen.
Download het duurzaam jaaroverzicht 2022.
Bekijk het behaalde CO2-certificaat 2023-2024.
Lees hier de voortgangsreportage over 2022.
Lees hier de voortgangsrapportage over 2021.

Duurzame projecten

De afgelopen jaren vonden steeds meer opdrachtgevers de weg naar Rendon voor energetisch renoveren. We signaleren dat er ruimte en vertrouwen is om een stap verder te zetten dan energetisch verbeteren en op weg te gaan naar circulair renoveren, Nul op de Meter en energieneutraal bouwen.

Om kringlopen te sluiten is samenwerking in de keten van belang. Wij willen toe naar circulair renoveren en hanteren daarbij het 9R-model. Daarnaast onderzoeken we hoe we hergebruik van (rest)afvalstromen in onze sector mogelijk kunnen maken. Graag vergroten we het bewustzijn en de urgentie rondom dit thema.

Om een leefbare omgeving te behouden worden klimaatadaptatie en natuurinclusief (ver)bouwen steeds belangrijker. In projecten passen we hier al maatregelen voor toe. In 2023 werken we onze visie en aanpak hierop verder uit.

Duurzame samenwerking

Bij het realiseren van onze duurzame ambities is samenwerken van groot belang. Want samen maken we impact. Daarom zijn we enorm trotse partner van OMDUS. Sinds september ’22 zijn wij onderdeel van Caspar de Haan en werken we nauw samen met De Variabele. Daarnaast hebben we partnerships voor het integraal verduurzamen van woningen en wijken met Woningwaard, Platform2050 en Partner in Verduurzamen. Ook onze leveranciers stellen we kritische vragen over hun duurzame bedrijfsvoering en helpen ze op weg waar dat kan.

Duurzame producten

We kiezen bewust voor duurzame materialen zoals FSC® gecertificeerde producten en zijn zelf FSC-gecertificeerd. We nemen onze klanten mee in deze keuze. Als onderhoudsexpert komen we niet binnenwandelen om te vertellen hoe het moet. We gaan in gesprek en laten zien wat de duurzame keuze oplevert als het gaat om efficiency, levensduur en kosten. We bewijzen dat de stap naar een duurzaam alternatief een goede investering is.