We horen al 70 jaar bij de top van de onderhoudsbedrijven. En daar zijn we enorm trots op. Onze vakmensen, producten en onze organisatie voldoen aan belangrijke (duurzame) keurmerken.

Kwaliteitssysteem

Om ervoor te zorgen dat het werk volgens de gestelde kwaliteitseisen af is bij de oplevering, werken we volgens een uitgebreid keuringsproces.

Gedurende de uitvoering zijn er strenge interne inspecties, metingen en controles. Daarnaast hebben we een externe, onafhankelijke adviestak die kwaliteitsmetingen uitvoert.

Daarom is ons kwaliteitssysteem uitgangspunt bij de inrichting van onze organisatie en de projecten. Zo helpen we onze medewerkers om hun eigen werkwijze te beoordelen en te verbeteren. Want ook al lopen processen prima; als je weet waarom je iets doet, wordt bijsturen een natuurlijk proces.

Voorkomen & verbeteren

Sturen op kwaliteit start al aan de voorkant van elk project. Een voorbeeld zijn de verschillende stappen die we in de voorbereiding op een project maken. Van het luisteren naar wensen en behoeftes van gebruikers en bewoners, tot het ophalen van informatie bij de opdrachtgever en kennis vergaren bij de sleutelfiguren.

Die informatie komt samen in een plan. Een plan waarin we sturen op risicobeheersing zodat de uitvoering vlekkeloos verloopt.

Betrouwbaarheid van processen borgen

We borgen de (betrouwbaarheid) van de processen door rollen, taken en verantwoordelijkheden toe te kennen op de verschillende organisatieniveaus en in verbeteroverleggen. Het aansturen van strategisch niveau naar tactisch niveau naar het operationele niveau verloopt via de PDCA-cirkel.

Omgekeerd zijn de voortgangsrapportages (Check) de schakel van beneden naar boven. Op basis van deze informatie kan het hogere niveau bijsturen of plannen bijstellen.

 

Certificering

Deze kwaliteitscirkel is verbonden aan ons kwaliteitssysteem met certificeringen.

Ontwikkeling & scholing

Ook zijn we een Erkend Leerbedrijf met gediplomeerde leermeesters. Onze medewerkers hebben de juiste vakdiploma’s en scholing is georganiseerd in onze Academy.

We zijn trots op onze rol als lid van OnderhoudNL, Bouwend Nederland, de stichting Opleiding tot Betonreparatie Specialist (OtBS) en de Vereniging van gecertificeerde Betonreparatiebedrijven (VBR).