Circulair ondernemen met het 9R-raamwerk

Onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu nemen wij serieus. De verduurzaming van onze bedrijfsvoering is in volle gang. Innovatie, kennisontwikkeling en samenwerken staan daarbij centraal. Zo bewegen we van een lineaire bedrijfsvoering naar een circulaire bedrijfsvoering.

Circulair ondernemen gaat vooral over het controleren van de grondstoffen- en productenstroom. Daarom kiezen wij voor circulair ondernemen met het bekende 9R-raamwerk. De 9 R’en zijn een praktisch handvat en helpen bij het maken van weloverwogen keuzes.

Van R9 naar R0

R9 is het meest lineair en het minst circulair, R0 is het minst lineair en het meest circulair. Dus hoe lager het getal, hoe meer we in de buurt komen van een circulaire bedrijfsvoering.

Het 9R-raamwerk maakt het gemakkelijk om onze circulaire ambitie in beeld te brengen. Want ook zijn R0-R2 voor ons lastig te bereiken, toch zijn ze van groot belang in de gesprekken met onze klanten, leveranciers en onderaannemers.

Graag vertellen we meer over onze stappen op weg naar circulair renoveren aan de hand van sprekende voorbeelden en best practices. Lees verder >>