Vanuit onze toegevoegde waarde als expert, helpen we onze opdrachtgevers bij het maken van slimme en duurzame keuzes. Voor nu en in de toekomst.

Comfort verhogen, kosten verlagen

Ons doel is om het comfort voor gebruikers en bewoners te verhogen en de exploitatiekosten voor eigenaar en verhuurder te verlagen. Samen maken we de stap van waarde behoud naar waarde creatie. Daarom benaderen we elk project top-down én bottom-up. Vanuit een overkoepelend programma werken we alle technische details uit.

Andersom krijgen individuele wensen van gebruikers en bewoners een plaats in de meer abstracte eigenschappen van het onderhoudsprogramma.

De beste onderhoudsaanpak

Resultaatgericht onderhoud, Lean werken en ketenintegratie passen bij onze werkwijze. Zo denken we samen na over de beste aanpak. Een aanpak die naadloos aansluit op de wensen van gebruikers en bewoners én op het programma van wensen en eisen van onze opdrachtgevers. Slimmer, zuiniger, goedkoper, sneller, een individuele aanpak of juist in grote aantallen.

Ketensamenwerking 2.0

Ketensamenwerking zorgt voor een efficiënte en transparante samenwerking tussen alle partijen in een bouwproces. Opdrachtgevers bieden continuïteit en rendement, uitvoerende partijen brengen kwaliteit, innovatie en transparantie. Er wordt geleerd van ervaringen in het verleden en deze worden benut in toekomstige projecten.

Ketensamenwerking vraagt meer tijd aan de voorkant, maar betaalt zich ruimschoots terug tijdens de uitvoering. Het gaat om vertrouwen en lange termijn denken. Voor tientallen projecten mochten we de afgelopen jaren stappen maken in ketensamenwerking.