Gezond verstand is het uitgangspunt voor ons MVO-beleid. Het betekent niet dat we pretenderen de wereldproblemen op te lossen, wel dat we verder kijken dan onze eigen leefomgeving.

Social return en arbeidsparticipatie

Passend bij onze organisatiestructuur, zetten we in op persoonlijke competenties. Dat betekent ook: kijken naar wat iemand wél kan. We geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ruimte zich te ontwikkelen, door middel van BBL leerwerktrajecten op niveau 1, 2, 3 en 4 met begeleiding door erkende leermeesters en Maatwerktrajecten. Lees meer

We zijn gecertificeerd voor de PSO Trede 3. En daar zijn we enorm trots op. Het betekent dat wij duurzamer en meer dan gemiddeld kansen bieden aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Lees meer

Leerwerkplekken

Al decennialang verloopt de aanwas van vaklieden grillig. De beperkte instroom van jongeren, vooral in de schilderbranche, leidt tot vergrijzing. Twintig jaar geleden startte Rendon met gecertificeerde leermeesters voor schilderwerk, timmerwerk, metselwerk en betonreparatiewerk om de aanwas van personeel te borgen. Lees meer

Buurtwaarde

We staan midden in de samenleving en zijn steeds actief om mensen te verbinden. ‘Buurtwaarde’ staat hoog op onze prioriteitenlijst. Werken we in een wijk, dan betrekken we de bewoners en omgeving. Wij brengen mensen met elkaar in contact en activeren de gemeenschap met sociale projecten zoals een burendag, straatspeeldag, opruimdag, facebookpagina, versieren van de bouwkeet of wijkfeest.

Project Gambia

Natuurlijk worden we gelukkig als het lukt om de wereld letterlijk een beetje mooier te maken. Een thema dat bij ons past is ‘hergebruik van materialen’. Project Gambia is hier een prachtig voorbeeld van. Op duurzame wijze verschepen wij materialen die niet meer bruikbaar zijn voor de Nederlandse markt naar Gambia.