Ons ethisch kompas richt zich op onze organisatie, onze werkwijze, projecten en medewerkers.

Rendon gedragscode

Renderend onderhoud betekent voor ons: van meerwaarde zijn. Dat geldt voor Rendon als overkoepelende organisatie én voor elke medewerker afzonderlijk. We houden ons aan de belangrijkste basisregel in onze samenleving: Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden.

  • Fatsoensnormen staan hoog in het vaandel
  • Zeg wat je doet en doe wat je zegt
  • Luisteren naar elkaar
  • Leren van fouten
  • Afspraken nakomen
  • Eerlijk en open communiceren
  • Jezelf verantwoordelijk voelen

Ook onze ketenpartners worden vanaf de start van elk (deel)project betrokken en delen hetzelfde DNA als het gaat om een goede relatie met bewoners en gebruikers.

Bewuste Bouwers

Naast de persoonlijke gedragscode, is ook de gedragscode van Bewuste Bouwers een integraal onderdeel van onze werkzaamheden en werkprocessen. De Bewuste Bouwers gedragscode richt zich op de bouwplaats en de omgeving.

De gedragscode biedt het hele projectteam -van timmerman tot projectleider- concrete handvatten over hoe zij bewust, met oog voor de omgeving, het milieu en veiligheid, met minder hinder kunnen werken.