Wat een betere woon- en werkomgeving met mensen doet, is van onschatbare waarde. Een frisse werkplek geeft inspiratie en een comfortabel huis brengt plezier en ontspanning.

Daarom denken we actief na over de gebouwde omgeving van morgen. Door kennis te delen met onze opdrachtgevers, te kiezen voor resultaatgerichte partnerships en samen te werken, zetten we een stap verder. Lees meer over Renderend Onderhoud.

En een opdracht waar alles samenkomt? Tja, daar gaan onze ogen van glimmen.

Onze belofte

We werken met plezier aan een veilige, gezonde, comfortabele én mooie gebouwde omgeving voor morgen. Dat doen we aan de hand van onze kernwaarden. Lees meer

Organisatie

We geloven dat onze mensen het verschil maken en de toekomstwaarde van de organisatie borgen. Mensen doen immers zaken met mensen. Deze gedachte hebben we vertaald naar onze organisatiestructuur. Lees meer

Werkwijze

Vanuit onze toegevoegde waarde als expert, helpen we onze opdrachtgevers bij het maken van slimme en duurzame keuzes. Voor nu en in de toekomst. Lees meer

Kwaliteit

We horen al 70 jaar bij de top van de onderhoudsbedrijven. En daar zijn we enorm trots op. Onze vakmensen, producten en onze organisatie voldoen aan belangrijke (duurzame) keurmerken. Lees meer

Duurzaam ondernemen

Onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu nemen wij serieus. De verduurzaming van onze bedrijfsvoering is in volle gang. Innovatie, certificering, kennisontwikkeling en samenwerken staan daarbij centraal. Lees meer

Sociaal ondernemen

Gezond verstand is het uitgangspunt voor ons MVO-beleid. Het betekent niet dat we pretenderen de wereldproblemen op te lossen, wel dat we verder kijken dan onze eigen leefomgeving. We zijn trots op de erkenning voor onze aanpak. Lees meer

Gedragscode

Ons ethisch kompas gaat uit van de belangrijkste ‘regels’ van onze samenleving: Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Lees meer

Publicaties

Brochures over onze specialistische producten en diensten. Lees meer