We werken met plezier aan een veilige, gezonde, comfortabele én mooie gebouwde omgeving voor morgen. Dat doen we volgens ‘de zeven van Rendon’:

Vertrouwen als basis

We bouwen op hechte klantrelaties. We zijn bereid om te leren en maken graag heldere afspraken over kwaliteit, klanttevredenheid, kosten en het proces.

We communiceren persoonlijk en integer

Wij zijn te gast en zo gedragen we ons ook. We vinden het belangrijk dat mensen weten waar ze aan toe zijn. Wat we gaan doen, wanneer we de werkzaamheden uitvoeren, hoe lang dat duurt en hoeveel overlast we verwachten. Daarom komen we op tijd, ruimen op, kiezen we voor dagelijks persoonlijk contact en geven inzicht via een digitaal dashboard.

Elke klant is bijzonder

We willen mensen blij maken. Of het nu gaat om de renovatie van een flatgebouw, herbestemming van een kantoorpand of klein bouwkundig onderhoud; voor onze vakmensen is elke klant bijzonder. Daarom gebruiken we de beste producten en zorgen we voor een hoog afwerkniveau. We borgen de kwaliteit van ons werk ook via externe inspecties.

We gaan voor het beste resultaat

Dat doen we door oplossingsgericht te denken, als het nodig is buiten gebaande paden om. Soms door letterlijk iets op te lossen of over te nemen, soms door een helpende hand of een duwtje de juiste richting in. We staan open voor nieuwe inzichten en zoeken voortdurend naar (duurzame) verbetermogelijkheden en samenwerkingsverbanden

We zijn een lerende organisatie

We zijn een lerende organisatie omdat we dat zelf willen. Omdat we onze klanten en stakeholders graag verder helpen. We innoveren, motiveren en enthousiasmeren bij het waarmaken van hun beloftes. Door continu te verbeteren en elke dag te streven naar meerwaarde, werken we efficiënt en resultaatgericht aan een (nog) betere dienstverlening.

We kiezen voor maatschappelijke meerwaarde

We staan midden in de samenleving en willen mensen verbinden. De uitgangspunten van ons duurzaam beleid zijn sturend. Wij helpen bij groen wonen & werken, activeren buurten met sociale projecten en geven ruimte aan herintreders en studenten. Op deze manier kunnen we ook in de toekomst genieten van fijn wonen en werken.

We zijn trots op onze successen

Investeringen in bestaand vastgoed zijn gericht op de lange termijn. Al meer dan 75 jaar is de samenwerking met klanten onze belangrijkste succesfactor. Goede relaties die gebouwd zijn op vertrouwen, toegevoegde waarde en rendement. Want hoe beter je elkaar kent, hoe groter het verschil dat je samen kunt maken. En daar zijn we trots op.