Rendon heeft het VGO-keur

Het VGO-keur is een zwaar certificaat. Daarom zijn we ook enorm trots op dit bewijs van resultaatgericht samenwerken!

Met dit certificaat tonen we aan als adviseur op een hoog niveau mee te denken met onze opdrachtgevers. En dat we de juiste kennis en ervaring hebben voor resultaatgericht samenwerken in onderhoud en renovatie.

We gaan ons vooral richten op resultaatgericht gevelonderhoud: schilderwerk, betonrenovatie, voegwerk, vloercoating en dakrenovatie. Want daar ligt onze specialisatie

“Met het VGO-keur onderscheiden we ons allereerst van de traditionele onderhoudsbedrijven. Daarnaast onderscheiden we ons extra op het gebied van resultaatgericht gevelonderhoud. Ik ben echt super trots. We hebben er alles aan gedaan om dit certificaat te halen.” Jack Hertroijs, manager schilderwerken.

Wat is het VGO-keur?

Grip op directe én indirecte kosten, het proces en klanttevredenheid. Dit zijn de belangrijkste voordelen die resultaatgericht samenwerken (RGS) vastgoedbeheerder biedt ten opzichte van traditioneel aanbesteden. Vastgoedbeheerders die kiezen voor zekerheid, kiezen onderhoudsbedrijven met het VGOkeur.

Grip op klanttevredenheid
Met het VGO-Keur tonen wij aan dat we een stabiele partner zijn voor resultaatgericht samenwerken. We zijn zowel technisch als organisatorisch in staat om resultaatgericht vastgoedonderhoud uit te voeren vanaf ontwerp tot en met uitvoering en instandhouding.

Grip op kosten
VGO-keur gecertificeerde bedrijven scoren minimaal een 7 op klanttevredenheid en werken overlastbeperkend. Ook geeft het VGO-keur de zekerheid dat Rendon een marktconforme partner is die economisch verantwoord werkt op basis van prestatie eisen en volgens het gewenste kwaliteitsniveau.

Grip op proces
Vanuit het meerjaren onderhoudsplan (mjop) van onze opdrachtgever brengen we het vastgoed in kaart en geven we gericht maatwerkadvies. Dat gaat tot op het kleinste detail zoals glansgraad en diktegraden. Als we het werk dan ook mogen maken, zijn we verantwoordelijk voor monitoring, rapportage en eventueel bijstellen van ons advies. Meer lezen over VGO-keur>>

Toetsing

De audits en toekenning van het VGO-keur worden gedaan door KIWA. Om vast te stellen of we voldoen aan de eisen:

  • neemt KIWA een competentiescan af
  • toetst onze klanttevredenheid
  • voert een projecttoets uit
  • en toetst jaarlijks onze financiële degelijkheid

Meer weten over onze VGO-gecertificeerde aanpak?

Natuurlijk gaan we graag in gesprek. Neem direct contact op >>