Verduurzamen 157 woningen Kleurrijk Wonen

duurzaam renoveren, Woningbouw en VvE's

Kleurrijk Wonen vroeg Rendon voor het verduurzamen van de Castor & Pollux complexen aan de Iepstraat en Patrimoniumstraat in Leerdam.

Castor & Pollux

Je kunt ze niet missen: de galerijflats Castor & Pollux in Leerdam. Hoewel ze uit 1969 stammen, stond hun positie niet ter discussie: woningcorporatie KleurrijkWonen rekent de 157 twee- en vierkamerwoningen tot de Leerdamse kernvoorraad. Anderhalf jaar (ver)bouwen zorgde voor de benodigde kwaliteitsverbetering in energievoorziening, toegankelijkheid en uitstraling. De wensen van de bewoners wogen zwaar in de planvorming en tijdens de uitvoering.

Architectonische blikvangers zijn twee nieuwe transparante torens bij de entrees. Deze torens doorbreken de horizontale galerijen met een opvallend verticaal element, waardoor het aanzicht van de flats veel minder massief wordt. Ze zijn vrijwel helemaal opgebouwd uit iets naar achteren gekantelde glazen lamellen. De beglazing in de toren van de Castor-flat, aan de zonzijde, is voorzien van een oranje zeefdruk in streeppatroon die zorgt voor zonwering.

De vraag van Kleurrijk Wonen

Kleurrijk Wonen koppelde een functionele uitvraag op techniek aan bewonerstevredenheid. Rendon stelde samen met Kleurrijk Wonen en ketenpartners KPI’s op zoals: energielabel B, toegankelijkheidsklasse B, renoveren in bewoonde situatie.

Daarnaast vroeg Kleurrijk Wonen ons te voldoen aan de gestelde planning en de bewonerstevredenheid te borgen door dagelijks persoonlijk contact. Rendon maakte een plan van aanpak en uitvoeringsontwerp tot op detail.

Werkzaamheden binnen en buiten

De (deels energetische) werkzaamheden waren aan de binnen- en buitenzijde van de woningen. Buitenzijde woningen: plaatsen nieuwe kunststof kozijnen met dubbel glas, gevelisolatie, opplussen galerijen en balkons, nieuwe balustrades, nieuwe liften, nieuwe entrees. Binnenzijde woningen: renovatie keukens, badkamers en toiletten, asbest saneren in badkamer, nieuwe cv- en warmwater-installatie in de woning en isolatie van de plafonds in de berging.

Bewoner van flatgebouw Pollux in Leerdam: “Als positief kritisch lid van de bewonerscommissie was ik erg betrokken. Wij kregen genoeg inspraak: voor het moment van de aannemerskeuze en tijdens de voorbereidingen en uitvoering van het project.”

PROJECT IN BEELD

Afstemmen op behoefte

Ervaring leert dat het voor bewoners altijd heftig is als we binnen in hun woning aan de slag gaan. Daarom wordt een renovatie of groot onderhoud tot in de puntjes voorbereid en is er tijdens de uitvoering veel persoonlijke begeleiding. Voor deze opdracht stelde Rendon voor om een besloten Facebook-pagina aan te maken zodat betrokkenen en bewoners over de voortgang van het werk konden communiceren. (Bij nieuwe projecten werkt Rendon tegenwoordig met een bewonersapp.)

Bewoner: “Veel bewoners vonden het fijn om met medebewoners en met het projectteam van Rendon te overleggen via Social media.”

Slim onderhoud met total cost of ownership

In eerste instantie was het de bedoeling de houten kozijnen te behandelen op houtrot, te schilderen en de spongen te verjongen om de nieuwe beglazing passend te maken. Op basis van een onderbouwd advies en total cost of ownership konden we aantonen dat het financieel aantrekkelijker was en voor minder overlast zorgde als we de kozijnen zouden vervangen door kunststof kozijnen met dubbele beglazing. Kleurrijk Wonen koos vervolgens voor deze oplossing.

Bewonerstevredenheid borgen op projectoverstijgend niveau

Rendon werkte als hoofdaannemer met de betrokken ketenpartners. Samen waren we verantwoordelijk voor ‘elke dag een stukje beter’ als het gaat om welzijn van de bewoners, ontzorgen van de opdrachtgever en het voldoen aan de opgelegde kpi’s.

Bewoner aan het woord: Ik geef Rendon een dikke voldoende!

Bewoner: “Rendon kwam met een ruimtebesparend idee om de nieuwe cv-ketels te plaatsen. Door de bestaande shunt-kanalen te verwijderen, was er precies genoeg ruimte in de gang van elk appartement voor een brandwerende ruimte met plaats voor de nieuwe cv-ketel. Dat scheelde extra ruimte in de keuken.”

“De bewoners zijn trots op hun nieuwe flats. Alle woningen zijn goed geïsoleerd en voldoen nu ruimschoots aan de eisen voor energielabel B. Ook de entrees zijn volgens de bewoners ‘supermooi’ geworden. Volgens mij was het een hele klus voor Rendon om de woningen zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde binnen de gestelde termijn aan te pakken. Twaalf maanden goed communiceren met de bewoners is een hele klus, die Rendon goed geklaard heeft. Ik geef Rendon een dikke voldoende!”