Summa College kiest 2x voor jarenlange samenwerking met Rendon

Onderwijs en maatschappelijk, schilderwerken, schilrenovatie, vastgoedonderhoud

We zijn ontzettend trots dat we naast het schilderwerk, de komende jaren ook de bouwkundige projecten voor het Summa College Eindhoven mogen uitvoeren. Een kers op de taart!

Het Summa College is een opleider in Zuidoost-Brabant met 26 scholen voor middelbaar beroepsonderwijs en een aanbod van meer dan 300 opleidingen. Uiteraard vragen alle gebouwen om nauwgezet onderhoud. Zowel op het gebied van kwaliteit als op het gebied van planning.

Maximaal ontzorgen

Om het Summa College maximaal te ontzorgen, garanderen we een snelle, flexibele uitvoering door snel schakelen en de inzet van de juiste medewerkers. Daar is onze organisatie op ingericht. We hebben oog voor overlast beperkende maatregelen en een piekbelasting in de schoolvakanties.

Toch willen we graag een stap extra zetten, bewijzen dat we de vraag achter de vraag écht begrijpen en laten zien dat we de zorgen van het Summa College kunnen vertalen naar praktische oplossingen.

Interne werkvergunning voorkomt (onaangename) verrassingen

Daarom werken we voor elk project met een interne werkvergunning. Zo voorkomen we (onaangename) verrassingen tijdens de uitvoering en sturen gericht op planning, communicatie en overlast beperkende maatregelen.

Planning en communicatie

De interne werkvergunning helpt om geen enkele stap over te slaan. Dankzij deze beheertool communiceren we vanaf de opstartfase van elk project eenvoudig met alle betrokken stakeholders bij het Summa College. We omschrijven het werk, de werkwijze, de bouwbegeleiding, te gebruiken elektrische gereedschappen, maatregelen (vanuit onszelf en partners), benodigde beschermingsmiddelen, maken eventueel een aanvullende Taak Risico Analyse voor hoog risico werkzaamheden en benoemen de juiste contactpersonen vanuit het Summa College.

We brengen alle mogelijke risico’s tot en met de oplevering in kaart en benoemen direct de voorzorgsmaatregelen die we nemen om deze te ondervangen. Zo minimaliseren we de kans op stagnatie en kunnen we, de veiligheid op locatie waarborgen. Als alle vinkjes op groen staan, is iedereen op de hoogte. We nemen samen met de eindverantwoordelijke vanuit het Summa College de interne werkvergunning door en kunnen direct van start.

Overlast beperkende maatregelen

Zoals bij elke bouwkundige gebouwaanpassing doen we ons best om overlast tot een minimum te beperken. Daarom denken we vooraf goed na over de verschillende vormen van overlast die kunnen ontstaan zoals het werken met toxische stoffen, brandbaar materiaal, stof- of geluidsoverlast. Deze risico’s én de beheersmaatregelen staan ook in de interne werkvergunning. Als we bijvoorbeeld werken buiten reguliere schooltijden, moet ook de bewaking op de hoogte zijn. Of door werkzaamheden aan de entree, moeten we tijdelijk een aangepaste routing in het gebouw maken.

Bijzonder duurzaam

Wat onze samenwerking extra bijzonder maakt, is de wens van het Summa College om een win-win te creëren voor alle betrokkenen. Zo krijgen we de kans om actief bij te dragen aan duurzaam en gezond onderwijs.

Als Erkend Leerbedrijf vinden we het geweldig om studenten ook zo enthousiast te maken over ons vak. Door samen te werken met technisch opleiders helpen wij jongeren bij hun keuze voor een carrière in de bouw. We bieden bijvoorbeeld werk-leertrajecten aan, op alle niveaus  met een baangarantie. Ook nodigen we studenten uit bij opnames en leren ze over werkvoorbereiding. Of we geven een gastcollege over circulair bouwen, duurzaam onderhoud, schildertechniek of aanbestedingen. En omdat we een organisatie zijn met meerdere afdelingen, kunnen we ook andere opleidingen van het Summa College betrekken bij projecten.

Naast meerwaarde voor studenten, richt onze bijdrage zich ook op de totale onderwijsorganisatie. Rendon voert sinds 2009 een actief beleid op het gebied van duurzaam vastgoedonderhoud. We denken in onderhoudsoplossingen waarbij hergebruik een meerwaarde is. Dat scheelt (fors) in kosten. Daarnaast is een duurzaam gebouw een comfortabeler gebouw, wat telt als een pluspunt bij het aantrekken van nieuwe studenten. Zo werken we samen met onze klanten en partners aan een duurzame wereld voor morgen.