Energieproject voor 6.200 woningen Maasdelta

duurzaam renoveren, Woningbouw en VvE's

Rendon ondertekende een overeenkomst met woningcorporatie Maasdelta. Samen met 3 ketenpartners werken wij de komende jaren aan een prachtig energieproject. Maar liefst 6.200 woningen worden verduurzaamd. Maasdelta levert hiermee een actieve bijdrage aan de duurzaamheidsopgave.

Duurzame samenwerking met Maasdelta

Maasdelta Groep in Spijkenisse vroeg Rendon te helpen bij de eerste aanzet voor het verduurzamen van hun woningbestand. Tot 2017 voerde Rendon energetische maatregelen uit tijdens mutaties of op verzoek van de huurder. Het ging om opwaarderen naar label B door na-isoleren van de buitenschil: vloer, dak, spouw, beglazing en panelen, plaatsen van een vraaggestuurd ventilatie systeem inclusief ventilatieroosters en het aanbrengen van isolerende radiatorfolie.

Energiebeleid 2018-2025

Omdat de vraag vanuit bewoners onvoldoende op gang kwam, koos Maasdelta voor een vernieuwd Energiebeleid 2018-2025. Naast Rendon zijn drie andere ketenpartners gecontracteerd. De komende jaren gaan we in ketensamenwerking 6.200 woningen energetisch renoveren.

Klanttevredenheid en bewonersdeelname

Voor het Energiebeleid 2018-2025 gelden dezelfde energetische maatregelen als bij het Energiebeleid tot 2017. De partners moeten gezamenlijk voldoen aan kritische prestatie-eisen: label B, 70% deelname en een klanttevredenheid van minimaal een 8,0.

PROJECT IN BEELD

Ontzorgen, regie en vertrouwen

Dit energieproject staat in het teken van een gelijkwaardige en transparante ketensamenwerking waarbij het beste uit vier ‘werelden’ samenkomt.

We werken aan een proces van continu leren. Op tactisch niveau is een werkgroep samengesteld. Daarin bepalen Maasdelta en de directies van de ketenpartners de uitgangspunten. Op strategisch niveau zijn deze uitgangspunten door projectleiders, bewonersconsulenten, werkvoorbereiders en calculators in de werkgroep ‘(bewoners)communicatie’ en de werkgroep ‘uniforme werkwijze en prijsniveau’ vastgelegd.

Lees ook het persnieuwsbericht van Maasdelta over het Energiebeleid en de ketensamenwerking