Renovatie parkeergarage Bijenkorf Amsterdam

betonrenovatie en -onderhoud, Kantoor en commercieel, schilderwerken, vastgoedonderhoud

Doel is om de levensduur van de garage te verlengen met 30 jaar.

CBREIM is manager van het Vastgoedfonds DHC waarvan de Amsterdamse Bijenkorf een van de objecten is. De bijbehorende parkeergarage is toe aan groot onderhoud van het betonnen casco. Na renovatie met moderne, verbeterde technieken en producten eind dit jaar kan  de garage  weer voor minimaal dertig jaar mee.

Moderne parkeervoorziening

“Wij zien de parkeergarage als eerste klantcontact, en is daarmee een belangrijk onderdeel van de totale winkel- en woonervaring”, zegt Henny van Woerkom, director Projects bij CBRE Investment Management.

“Daarom onderzoeken we heel kritisch hoe we zo’n oudere garage weer kunnen upgraden naar een parkeervoorziening die de moderne consument aanspreekt en waarin hij, ondanks dat parkeerkosten aanzienlijk zijn, graag zijn auto fatsoenlijk parkeert.”

Voorkomen vochtbelasting

Het betreft in de Bijenkorf een meerlaags halfopen garage die bestaat uit een grotendeels prefab betonconstructie uit 1980 met prefab betonnen kolommen, balken, en vloeren van TT-platen.

De bevindingen van ABT, die ook de oorspronkelijke hoofdconstructeur van de parking was, vielen niet mee. “Er zijn heel veel detailaansluitingen en voegen waardoor er vocht de garage in kan”, aldus William van Lissum, directeur Projecten bij Rendon Onderhoudsgroep.

“De liggende delen en de verticale delen staan los van elkaar, maar die gaan we nu waterdicht maken zodat er geen vocht tussenkomt. De kit- en dilatatievoegen die de vloerplaten met elkaar verbinden zijn door inwerking van vocht en zouten door de jaren heen ook verouderd en/of aangetast.

Daarnaast brengen we een adequate afvoer van hemelwater aan omdat door het open bovendek er ongewenste waterbelasting op de bovenste parkeerlagen plaatsvindt. Overigens reden voor de beheerder Q-Park om de bovenste twee dekken (vanwege regenwater) en de onderste twee dekken (vanwege het inrijden van water) van een hoogwaardige coating te voorzien.

Overal waar de wapening problemen geeft wordt deze vrijgehakt en geconserveerd zodat vocht geen rol meer kan spelen. Kortom, veel werkzaamheden zijn gericht op het voorkomen van verdere vochtbelasting op de constructie waardoor corrosie kan ontstaan.”

Minimaal dertig jaar

‘Black friday’ staat roodomrand in de planning. Want uiterlijk op 25 november van dit jaar moet het werk zijn opgeleverd.

“De parkeergarage blijft sinds de start van de werkzaamheden in april in gebruik”, vertelt Bert Zwiers, salesmanager bij Rendon. “Overdag voor het winkelend publiek, ‘s avonds en ’s nachts parkeren hier omwonenden.

Daarom hebben we op basis van het herstelplan samen met huurder Q-Park en hun huisaannemer een planning gemaakt die rekening houdt met een maximale gebruikscapaciteit. Het werk omvat zes fases, die steeds per onderdeel dezelfde werkzaamheden omvatten van voorbehandelen, aanbrengen van membraanlagen en coatings tot en met waterkerende voorzieningen.

Doel is het realiseren van een garage met een verlengde levensduurverwachting van dertig jaar.”

Slimmer werken

Rendon is als meest gunstige uit de aanbesteding gekomen, mede vanwege de bewezen nauwe samenwerking en de financiële winst die het bedrijf samen met de opdrachtgever weet te behalen door slimmer te werken.

Van Lissum: “In het oorspronkelijke bestek was opgenomen om de vaste dilatatievoegen op de parkeerdekken volledig uit te hakken en opnieuw in te storten. Dat betekent veel overlast voor gebruikers vanwege het afsluiten van rijbanen en het gebruik van pneumatisch sloopgereedschap.

Tijdens de werkzaamheden zagen we dat de voegbeweging van de bestaande einddilataties beperkt was omdat de T-liggers zelf ook gedilateerd zijn. Daardoor kunnen we een andersoortige waterdichte aansluiting toepassen die een derde goedkoper is.”

Van Woerkom is een groot voorstander van dergelijke rationele keuzes. “We werken graag samen met partijen als Rendon die het optimale resultaat behalen binnen het budget. Maar kwaliteit en veiligheid staan voorop. Daarom moet het onderhoud ook de komende decennia meebewegen met ontwikkelingen, zoals veranderende belastingen door bijvoorbeeld zwaardere auto’s en urineschade.

Verder geef ik beheerders van vergelijkbaar onroerend goed graag mee dat bij dit soort oudere garages rekening moet worden gehouden dat de bouwwijze, toegepaste betonmortels en de gehanteerde dekkingen op de wapeningen van toen afwijken van de inzichten die we nu hebben. Alertheid blijft dus geboden.”

Dit artikel verscheen in BouwAktua pagina 23