We staan in de nieuwe editie van Bouwaktua!

Bouwaktua is een vakblad voor de bouwsector. In april 2024 verscheen de editie die onder meer gaat over Duurzaamheid, Vakbeurs Renovatie & Transformatie. Wij vertelden hierin meer over hergebruik. En het belang van samenwerken hierbij.

Nieuw of hergebruik? “Ook al zijn de kosten gelijk, het scheelt altijd uitstoot en grondstoffen.”

“Hoeveel kost het om een product te maken? Hoeveel grondstoffen, transport, bewerkingen, energie, marketing, tijd en vakmanschap van mensen is erin gestopt voordat jij een product kunt gebruiken?

Janneke van Bakel, duurzaamheidsmanager bij Rendon Onderhoudsgroep: “Als je eenmaal beseft wat de waarde van producten is – en welke waarde je dus verspilt als je dit product na gebruik weggooit als afval – verandert je blik.”

“Dit inzicht nemen we mee in de gesprekken met onze opdrachtgevers. We adviseren over milieuvriendelijke alternatieven, denken in mogelijkheden voor hergebruik en helpen bij het maken van keuzes.”

 

‘Kiezen voor hergebruik betekent minder afval en grondstofgebruik en bijdragen aan een betere toekomst voor de generaties na ons.’
Janneke van Bakel, duurzaamheidsmanager

 

Andere aanpak van het bouwproces

Marcel Gorree, projectleider bij Rendon Onderhoudsgroep: “Circulair renoveren vraagt om een andere aanpak van het bouwproces. Je moet rekening houden met extra werkzaamheden tijdens de verschillende fases van het renovatieproces, zoals het oogsten, opslaan en afvoeren van de materialen voor hergebruik.”

“Om dit in goede banen te leiden, is het belangrijk om àlle partners vanaf de uitvraag actief te betrekken. Dus ook de onderaannemers, leveranciers en partners voor hergebruik. En dat betekent iets voor de coördinatie en samenwerking binnen je team.”

Opdrachtgevers sneller verder helpen

Bij het realiseren van duurzame ambities is samenwerken op alle niveaus van groot belang. Daarom is Rendon partner in OMDUS. OMDUS faciliteert een groeiend netwerk van duurzame onderhoudsbedrijven. Met behoud van de eigen, regionale identiteit maakt iedere partner gebruik van de gebundelde kennis en ervaring om sneller te innoveren. Zo kunnen al deze bedrijven ook in de toekomst hun opdrachtgevers verder helpen met het verduurzamen van de voorraad woningen, kantoren en bedrijven in Nederland.

 

‘Circulair renoveren houdt je alert en dat geeft energie. Bovendien leren we elke dag iets nieuws.’ Marcel Gorree, projectleider

De impact van samenwerken

Het is duidelijk: samen kom je verder. Om impact te maken, zoekt Rendon actief de samenwerking op met opdrachtgevers en leveranciers. Daarnaast zet het onderhoudsbedrijf de eigen expertise in om aan de voorkant al te beoordelen wat de mogelijkheden zijn voor reparatie, hergebruik of de inzet van gerecycled materiaal.

Inmiddels staat duurzaamheid bij veel projecten van Rendon en de andere OMDUS-partners in het spotlicht. Het gaat om opdrachten voor woningcorporaties, onderwijsinstellingen, VvE’s en gebouweigenaren. Juist die diversiteit geeft volop ruimte voor kruisbestuiving en het door ontwikkelen van duurzame ambities.

Klik hier en bekijk het verhaal zoals het in Bouwaktua staat.