Wat is Renderend Onderhoud

Bij onze merknaam staat vaak het onderschrift: Renderend Onderhoud. Dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar wat betekent het voor klanten, partners en medewerkers?

Denken in mogelijkheden

Renderend Onderhoud betekent dat wij proactief met onze klanten in gesprek gaan over de verschillende mogelijkheden die er zijn om het onderhoud aan hun gebouwen en woningen uit te voeren. We maken een duidelijk vergelijk van de meest optimale investering versus de operationele kosten.

Voor ons is het belangrijk dat de klant zelf keuzes kan maken. Want voor sommige klanten weegt het financieel rendement minder zwaar en ligt de nadruk juist op kwaliteit, bewonerstevredenheid, duurzaamheid of circulariteit. Elke variant heeft specifieke voor- en nadelen.

Op basis van specialistische kennis, financiële modellen en bewezen onderhoudsconcepten adviseren onze medewerkers over de onderhoudstechniek die voor de gekozen looptijd het beste (financiële) resultaat oplevert. Al in de offertefase denken we actief mee. We tonen de verschillende onderhoudsscenario’s met bijbehorende kosten. Vervolgens zetten we samen steeds een stap verder op weg naar de meest optimale onderhoudsstrategie en Renderend Onderhoud.

Een mooi voorbeeld van Renderend Onderhoud

Misschien wel het mooiste voorbeeld van Renderend Onderhoud is Resultaat Gericht Samenwerken (RGS). We bestuderen samen met de klant hoe we de eisen en wensen op het gebied van schilderwerk of gevelonderhoud kunnen invullen tegen de laagst mogelijke totale kosten over een looptijd van meer dan 10 jaar. Aan strak schilderwerk, gaat dus knap rekenwerk vooraf.

Afbeelding Summa College: Schooldomein