We staan in Bouwaktua!

Rendon is bij het Beton Event aanwezig via de VBR (Vereniging van gecertificeerde BetonReparatiebedrijven). Business unit manager van vestiging Arkel, William van Lissum, is bestuurslid van deze belangenorganisatie.

Bekijk het artikel in Bouwaktua >>

Nieuw leven voor verouderd appartementencomplex in Den Haag

Het is voor veel Hagenaars en Hagenezen een vertrouwde landmark: de hoogbouw aan de Treublaan in Den Haag. Omdat het complex uit eind jaren zestig stamt, was het tijd om de oude glorie te herstellen. Rendon Onderhoudsgroep, een van de grootste onderhouds- en renovatiespecialisten van Nederland, werd van bestek tot uitvoering betrokken.

Met de renovatie van Winkelcentrum De Savornin Lohmanplein en groot onderhoud aan het aangrenzende appartementencomplex aan de Treublaan, kiest investeerder Urban Interest niet voor half werk.
Het 14.000 m2 grote winkelgebied wordt uitgebreid en vernieuwd tot een toekomstbestendig shopping center. De vereiste werkzaamheden aan de acht woonlagen met tachtig appartementen waren echter
bij aanvang onduidelijk, simpelweg omdat gevelbeplating het betonnen skelet aan het oog onttrok.

Inschatting door steekproef

“Op voorhand een volledig betononderzoek doen om alle schade in beeld te brengen, zou veel geld kosten”, licht Bert Zwiers toe. Hij is als salesmanager bij Rendon vanaf het begin bij dit project betrokken. “Daarom maakte ons zusterbedrijf Rendon Advies aan de hand van een steekproef een inschatting van de feitelijke staat van het beton. Daarnaast voerden ze destructief onderzoek naar de status van de wapening uit, omdat vanwege de nabijheid van de zee het risico op corrosie bestond. Het complete adviesrapport vormde de onderlegger voor de aanbesteding.”

Rendon is gespecialiseerd in betonreparatie en vestiging Arkel is trotse drager van het BRL 3201-certificaat deel I en II. Mede daarom kwam het bedrijf als beste partij uit de aanbesteding naar voren. De werkzaamheden werden aan de vestigingen in Arkel en Voorburg gegund, waarbij Arkel de betonreparatie op zich nam en Voorburg het schilderwerk van de houten kozijnen.

Grote impact

In het voorjaar van 2021 is het werk begonnen en in december moet Rendon opleveren. “De grootste uitdaging was de beplating waarmee het hele gebouw was ingepakt. We wisten dus vooraf niet precies welke conditie van de ondergrond ons te wachten stond”, aldus William van Lissum, business unit manager bij Rendon. “De schade was niet zozeer lastiger dan verwacht, maar wel veel méér dan verwacht. Dat heeft uiteraard een grote impact op de planning. Want of we nu tien procent of honderd procent schade tegenkomen, eind december moeten we klaar zijn.

Naast de demontage van de gevelbekleding en de betonreparatie, herstelden we ook de aanwezige cementgebonden dekvloeren. Daarnaast vernieuwden we
de kunststof vloeren, voegafdichtingen en betonconservering.”

Omgevingsmanagement

Tijdens de renovatie van het complex werd ook door andere aannemerscombinaties gewerkt aan de twee bouwlagen voor retail. Het was belangrijk dat alle bewoners in hun woningen konden blijven en dat het omliggende parkeerdek bereikbaar bleef voor winkelend publiek. En dat kwam allemaal samen op een relatief klein werkgebied. William: “In overleg met de opdrachtgever is er een verkeersmanagementplan gemaakt. Verder was er goed overleg in bouwteamverband met de opdrachtgever en de andere aannemers zodat we elkaar zo min mogelijk in de weg zaten.

De bewoners zijn vanaf het allereerste moment meegenomen in de communicatie. Via het meerjarenplan wisten ze van de renovatie. Bij de start hebben we hen met een brief en boekje geïnformeerd over de werkzaamheden. Wanneer hun galerij aan de beurt is, houden we ze persoonlijk op de hoogte. We werken met sneldrogende systemen, dus we kunnen vrij precies aangeven wanneer iemand even niet naar binnen of buiten kan.”

Brede dienstverlening

Inmiddels is de galerijzijde klaar en is het werk naar de achterkant van het gebouw verplaatst. “Dit project is een mooi voorbeeld van onze brede dienstverlening op het gebied van restauratie-, renovatie- en verduurzamingsprojecten, planmatig onderhoud, dagelijks onderhoud en van diverse specialistische onderhoudstechnieken”, onderstreept Bert: “Onze engineers voeren inspecties uit, stellen reparatie- en onderhoudsadviezen op en werken meerdere scenario’s uit voor de beste aanpak op het gebied van onderhoud en beheer. Zo werken we samen met de opdrachtgever aan een complex dat voor de komende jaren weer in prima staat is met een uitstraling die bij de omgeving past.”

Lees meer over dit fantastische project