De waarde van RGS

Doorbraak van Resultaat Gericht Samenwerken in de bouw

Resultaat Gericht Samenwerken kent iedereen uit de teamsport. Samen met je team ga je voor het beste resultaat: de winst. Je zorgt ervoor dat je op elkaar bent ingespeeld en dat de kwaliteiten van elk teamlid optimaal tot zijn recht komen.

RGS werd voor het eerst toegepast in het schildersvak. Daarmee hebben we inmiddels zo’n 20 jaar ervaring opgedaan. De afgelopen jaren zorgt RGS ook voor doorbraken bij totale renovaties en groot onderhoud van vastgoed: Van het vervangen van de complete buitenschil inclusief daken tot en met installaties, nieuwe badkamers en keukens.

Andere invulling van marktwerking

Tegenstanders vrezen dat resultaatgericht samenwerken het einde betekent van marktwerking. Het tegendeel hiervan is waar. Het klopt wel dat die marktwerking een andere invulling krijgt.

“Onze opdrachtgever is – over de exploitatieperiode gezien – uiteindelijk goedkoper uit en krijgt meer grip op de kwaliteit, het proces en de klanttevredenheid. Daarnaast is er continuïteit, gekoppeld aan het halen van de afgesproken prestaties.” Trijntje Spruijt, backoffice Schilderwerken

Traditioneel werken zonder RGS

Opdrachtgevers steken veel geld in onderhoud en renovatie van vastgoed. Circa 85% van dit werk kopen ze nog steeds traditioneel in. Door ‘ruis’ in de afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen faal- en meerkosten soms flink oplopen.

Bekende problemen zijn bijvoorbeeld dat de opdrachtnemer pas laat in het proces betrokken wordt. Ook is de prijs bij traditioneel werken vaak leidend en kijkt de opdrachtgever niet naar de gevolgen voor de exploitatieperiode.

Bovendien is het risico van dubbel uitvoeren van taken groot. Onderzoekscijfers van de TU Delft onderstrepen dit: er is 30% te besparen indien taken in de exploitatieperiode efficiënt worden uitgevoerd.

De meerwaarde van RGS

Vanuit de schilder-onderhoudstak heeft het werken volgens het RGS-model zich al bewezen. Maar RGS heeft meerwaarde voor alle bedrijfsonderdelen en voor alle betrokken partijen.

+ Tevreden klanten, bewoners en gebruikers

Prestatie-eisen worden vooraf vastgelegd in harde meetbare normen. Bijvoorbeeld voor houtschade, voegwerkschade, betonschade. Het hanteren van normen houdt ook in dat risico’s meetbaar gemaakt kunnen worden. Zo ontstaat een betere functionaliteit en kwaliteit.

+ Kennis wordt optimaal ingezet

We kunnen de opdrachtgever adviseren op basis van uitgangspunten, zoals kwaliteit en functionele eisen. Dat geeft weer een impuls voor innovatief denken en dus mogelijkheden om jezelf te onderscheiden van concurrenten en het imago te verbeteren.

+ Samenwerking met partners verstevigen

Door de meerjarige betrokkenheid bij het vastgoed kunnen alle betrokken partners hun specifieke kennis over het vastgoed steeds verder ontwikkelen en de samenwerking verstevigen. Er ontstaat een gedeelde verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het vastgoed.

+ Door continuïteit ontstaat rust

Op het einde van elk jaar is bekend om welk volume het in het komende jaar gaat. Zo ontstaat een helder beeld van de meerjarenbegroting en voorkom je onverwachte uitgaven. Bovendien geeft RGS meer sturingsmogelijkheden in de uitvoering. Deze werkwijze voorkomt dat er extreme pieken en dalen ontstaan in de uitvoering.

RGS is een bedrijfsstrategie

Het is belangrijk om vol overtuiging voor RGS te kiezen. Het moet in het DNA zitten van alle betrokkenen. Rendon kiest ervoor om RGS te borgen in de interne processen, kwalificaties en competenties van ons personeel.

Meer weten?

Wil je meer informatie over werken met RGS? Of ben je benieuwd naar de meerwaarde van deze aanpak voor jouw project? Neem contact op.