Energetisch renoveren 1.700 woningen voor Woonpartners Helmond

duurzaam renoveren, Woningbouw en VvE's

Voor Woonpartners in Helmond startte Rendon in het voorjaar van 2018 om in ketensamenwerking 1.700 woningen energetisch te renoveren. Het gaat om woningen met een Energie-index van 1,41 of hoger en een resterende exploitatieduur van meer dan 15 jaar.

Bij de uitvoering van dit grootschalige project neemt Rendon de verantwoordelijkheid voor het gehele project: van voorbereiding, via uitvoering tot nazorg. Woonpartners wil een meer regisserende rol en houdt vinger aan de pols via onze 24/7 live portals.

PROJECT IN BEELD

Resultaat gericht samenwerken (RGS)

Samen met twee ketenpartners werken we aan planvorming, bewonersparticipatie van minimaal 70%, bewonerscommunicatie en -tevredenheid, V&G-plannen, vergunningen, sociale begeleiding, coördinatie van de onderaannemers, een vlekkeloze uitvoering, nul opleverpunten en degelijke nazorg. Hiervoor stellen we KPI’s op: op projectniveau en op projectoverstijgend niveau.

De kracht van RGS

Met RGS heeft de opdrachtgever doorlopend een goed beeld van het totale onderhoud aan het betreffende vastgoed, de kosten en de status. Maar RGS biedt nog veel meer voordelen. Met RGS leer je elkaar kennen, vertrouwen, samenwerken en optimaliseren van het proces. Onze RGS ervaring heeft bewezen dat de aanpak naast resultaat vooral rust brengt en win-win is voor alle partners. Samen beheren we beter de risico’s en zorgen we voor continuïteit en kwaliteit.

Voordelen van samen RGS

Deze samenwerkingsstructuur biedt een goede basis om te verbeteren en processen te optimaliseren. Voordelen voor de opdrachtgever:

  • Bewonerstevredenheid stijgt.
  • Kwaliteitsniveau is zeker gesteld.
  • Budgetzekerheid
  • U stelt de kaders en behoud de regie.
  • Inzage op afgesproken KPI’s van de prestaties.
  • Status van de projecten zijn inzichtelijk.

Nieuwsgierig naar het persbericht? Bekijk ons nieuws.