Kansen voor circulair werken

Onze duurzaamheidsmanager Janneke van Bakel is altijd op zoek naar nieuwe kansen voor circulair werken.

Zij ging aan de slag met de CIRCO Track Bouw en Renovatie. In een aantal bijeenkomsten verkende ze circulaire business kansen. Deze werden direct uitgewerkt, zodat we ook weten hoe we deze kansen in onze projecten en dagelijks werk kunnen benutten. En daar zijn een interessante inzichten en vervolgstappen uit voortgekomen die gebundeld zijn in een roadmap.

Onderhoud en renovatie voorkomt verspillen van materiaal en grondstof

Door onze dienstverlening als onderhouds- en renovatiepartner leveren we in de basis al een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van materiaal- en grondstoffenverspilling. We verlengen namelijk de levensduur van woningen en gebouwen en voorkomen milieubelasting door sloop en nieuwbouw.

Janneke: ‘Heel leuk om te ontdekken hoe we onze projecten op een circulaire manier kunnen aanpakken. Dat gaat vooral over een andere omgang met materialen. Hoe kun je waardevolle materialen zo lang mogelijk in gebruik houden of op een hoogwaardige manier hergebruiken? Kun je materialen gebruiken met minder milieu-impact? En wat doe je met materialen die uit een project komen?’ We zijn bijvoorbeeld in gesprek met een partij die van bestaand hout nieuwe deuren en kozijnen maakt.

Van deuren en ramen vervangen naar circulair gevelonderhoud

In deze CIRCO track richtten we ons op het vervangen van ramen en deuren voor woningcorporaties. Iets wat we regelmatig doen.

We hebben het huidige lineaire model omgezet naar een circulair business model en gekeken hoe we dat binnen de keten en binnen Rendon kunnen organiseren. De belangrijkste inzichten zijn:

  • Voor circulair gevelonderhoud zijn lange termijn (beheer en) onderhoudscontracten nodig.
  • Door onze onderhoudskennis in te zetten en (RGS) te monitoren, onderhouden we alleen waar nodig. Dit voorkomt materiaal- en geldverspilling en we zetten onze mensen zinvol in.
  • Standaardisering van maatvoering maakt deelreparatie, deelvervanging en toepassen van refurbished materiaal eenvoudiger.
  • We werken toe naar 100% hergebruik of herverwerking van bestaande deuren en ramen (hout, glas en hang- en sluitwerk) tot nieuw of refurbished. Hiervoor is samenwerking met ketenpartners noodzakelijk.
  • Door energetische verduurzaming mee te nemen in het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) kan dit op een natuurlijk moment en met zo min mogelijk materiaalverspilling, worden toegepast.

Circulair werken = Waarde behouden

Wanneer producten na gebruik op de afvalcontainer terecht komen neemt de waarde snel af. Dat zie je in de waarde piramide hierboven.

We kunnen veel van deze waarde echter behouden door anders om te gaan met materialen tijdens en na gebruik. Het meeste waarde behoud je volgens de R-ladder van circulariteit door:

  • (Tijdig) onderhoud en reparatie.
  • Direct hergebruik van het product.
  • Hergebruik na opknappen.
  • (Onderdelen van) het materiaal verwerken tot een nieuw product.
  • Recyclen van het materiaal, bijvoorbeeld versnipperen van hout voor nieuwe toepassingen.

‘In deze track krijgen we informatie, tools en ondersteuning om circulariteit toe te passen in onze projecten en bedrijfsprocessen. We doen deze track samen met andere deelnemers uit de bouw- en renovatiesector. Dat biedt nieuwe inzichten over samenwerking in de keten.’

Meewerken aan een circulaire keten?

Ben je producent, leverancier, klant of potentiële afnemer van materiaal in de keten van gebouwonderhoud en -renovatie? En heb je ideeën over hoe we materiaalkringlopen kunnen sluiten? Neem dan contact op met Janneke van Bakel.

Lees meer over de CIRCO Track