We geven energetisch verduurzamen een boost!

Vanuit ons expertisecentrum Business Development worden innovatieve producten en diensten opgepakt en uitgezet. De komende tijd richt business development zich volledig op het energetisch verduurzamen van allerlei soorten onroerend goed.

Doel is om onszelf op dat vlak verder te professionaliseren, kennis te borgen en op eenduidige wijze richting de markt te opereren. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de andere afdelingen en onze vestigingen.

Klimaatopgave

Op dit moment ligt er op wereldwijd niveau een behoorlijke opgave om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen die zijn afgesproken tijdens het klimaatakkoord in Parijs. In Nederland moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af.

Dat gebeurt in stappen waarbij bewoners betrokken worden. Het doel is dat de investering in verduurzaming betaald kan worden uit de opbrengst van een lagere energierekening.

Samenwerken

De afgelopen jaren is al behoorlijk wat kennis en kunde opgebouwd. Graag bouwen we deze samen met klanten, overheden en partners uit, zodat we de komende jaren actief kunnen bijdragen aan de verduurzaming van Nederland. Een mooi voorbeeld is de samenwerking in duurzame wijk De Zilverkamp in Lingewaard.

Professioneel vastgoed verduurzamen

Van oudsher heeft Rendon een groot aantal bouwkundige disciplines in huis. Daarnaast hebben we een landelijke dekking vanuit regionale vestigingen en maken we deel uit van vele samenwerkingsverbanden. Daarmee bieden we onze klanten een aantrekkelijk totaalpakket om volledig van het gas af te gaan. Bovendien hebben we de kennis en kunde in huis om de verschillende opdrachtgevers op de juiste wijze te helpen met hun verduurzamingsvraagstuk.

Als totaal verduurzamer richten we ons op het verduurzamen van:

  • Woningen, verhuur en particulier
  • Commercieel vastgoed
  • Utiliteitsbouw
  • Overheidsgebouwen

Lees meer over onze visie op het duurzaam renoveren van vastgoed.