De klimop Basisschool. Vooraf de renovatie gymzaal