Denken in alternatieven voor Henri Dunantflat

Soms moet je flexibel zijn en denken in alternatieven. Fijn als je er dan samen met de klant uitkomt.

Want alle plannen voor het isoleren van de kopgevels van de Henri Dunantflat in De Bilt lagen klaar.

Helaas werd de VvE verrast door een uitspraak van de commissie welstand die de gekozen gevelbekleding afkeurde.

Advies & alternatief

Op basis van ons advies koos de VvE voor een alternatief: afwerking met steenstrips waardoor de uitstraling overeenkomt met de bestaande situatie.

De buitengevel krijgt een isolatielaag, we brengen extra spouwankers aan om de muurconstructie te versterken en herstellen betonschade. De steiger is inmiddels opgebouwd zodat het werk nog voor het einde van dit jaar klaar is.