Kijk! Ons duurzaam jaaroverzicht in 1 oogopslag

Samen met onze mensen, opdrachtgevers en partners kiezen we bewust voor duurzamer en toekomstbestendig vastgoedonderhoud.

We streven naar een CO2-neutrale organisatie en keten, het sluiten van kringlopen zonder afval en een toekomstbestendige gebouwde omgeving. Natuurlijk werken we ook actief aan het reduceren van onze eigen CO2-uitstoot.

In ons duurzaam jaaroverzicht ’22 staan de belangrijkste stappen die we hebben gezet in verduurzaming van onze eigen organisatie en op projecten. Zo zie je in één oogopslag waar we aan werken en welke voortgang we boeken.

Versneller ingezet

In 2022 behaalden we 15,6% CO2-reductie in 1 jaar. Daarmee zijn we goed op weg naar ons doel voor 2023: 18,5% reductie. In 2022 versnelden we door meer voertuigen te vervangen door elektrische. Ook is duurzaamheid integraal meegenomen bij het opknappen van ons pand in Werkendam. En we hebben in meerdere projecten laten zien hoe we materialen oogsten en hergebruiken.

De energie van samenwerken

We willen toekomstbestendig wonen en werken mogelijk maken. Daar zetten we ons elke dag met veel plezier én energie voor in. We realiseren ons dat die opgave enorm is en de vragen steeds complexer worden.

Dus werken we samen. We zijn enorm trotse partner van OMDUS. Vanuit deze holding werken we samen met Caspar de Haan, De Variabele en andere partners aan innovatieve en duurzame producten en processen.

Onze ambitie

Wij willen woningen en gebouwen renoveren naar CO2-neutraal, klimaatbestendig en natuur inclusief. Met als doel om deze comfortabel, gezond, veilig en betaalbaar te maken voor gebruikers zonder negatieve (en liefst met een positieve) impact op de leefomgeving, het klimaat en de biodiversiteit. Ook bij de uitvoering van ons werk streven we naar een CO2-neutrale keten en het sluiten van kringlopen. Dit kunnen we niet alleen. We gaan hier graag over in gesprek met (keten)partners.