Trots! We hebben het CO2-bewust certificaat niveau 3

Rendon ontving het officiële CO2-bewust certificaat op niveau 3. En daar zijn we enorm trots op. Het betekent dat we meer dan gemiddeld willen investeren en innoveren als het gaat om CO2-reductie en duurzaam ondernemen.

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2, lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten.

De CO2-Prestatieladder in het kort

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau aan de eisen vanuit vier invalshoeken:

  • A- Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint;
  • B- Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie;
  • C- Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid;
  • D- Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie.

Lees meer op www.co2-prestatieladder.nl

Jaarlijkse audit op innovatie en ontwikkeling

Elk gecertificeerde organisatie wordt jaarlijks geaudit door een onafhankelijke en geaccrediteerde Certificerende Instelling (CI). Naast een intrinsieke motivatie om samen te werken aan een betere toekomst van onze aardbol, is er ook een extrinsieke motivatie voor het behouden van dit niveau op de CO2-Prestatieladder: Bedrijven op de Ladder worden beloond met een concreet gunningvoordeel in het aanbestedingsproces. Hoe hoger de trede, hoe hoger de korting.

Duurzaam ondernemen, dat doen we samen!

We voeren sinds 2009 een actief beleid op het gebied van duurzaam vastgoedonderhoud. We volgen daarbij het werkmodel van The Natural Step. In 2020 is er een volwaardig team energetisch verduurzamen opgericht dat zich continu bezighoudt met onze rol in de energietransitie. Vanaf 2021 is ons beleid uitgebreid naar specifiek het beperken van onze CO2-uitstoot.

Lees meer over duurzaam ondernemen, onze doelstellingen en de stappen die we zetten om de gewenste CO2-reductie te halen.

En ben je nieuwsgierig naar werken bij een bedrijf waar groen denken en doen hoog in het vaandel staan? Bekijk onze vacatures.