3 x opnieuw gecertificeerd!

Een mooie prestatie. Ook voor alle collega’s die zich hiervoor hebben ingezet.

CO2-prestatieladder

We zorgen voor energiebesparing en CO2-reductie in woningen en gebouwen door energetisch en duurzaam renoveren voor onze klanten.

Sinds 2021 werken we actief aan het reduceren van onze eigen CO2-uitstoot. Daarvoor zijn we gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen).

Onze doelen zijn:

  • 18,5% CO2-reductie per euro omzet in 2021-2023.
  • 25% CO2-reductie per euro omzet in 2021-2025.

KOMO procescertificaat

Door SGS is ons KOMO-procescertificaat voor het constructief en technisch repareren en versterken van beton opnieuw verlengd. Een extra pluim voor ons kwaliteitssysteem!

Om ervoor te zorgen dat het werk volgens de gestelde kwaliteitseisen af is bij de oplevering, werken we namelijk volgens een uitgebreid keuringsproces.

Gedurende de uitvoering zijn er strenge interne inspecties, metingen en controles. Daarnaast hebben we een externe, onafhankelijke adviestak die kwaliteitsmetingen uitvoert.

Daarom is ons kwaliteitssysteem uitgangspunt bij de inrichting van onze organisatie en de projecten. Zo helpen we onze medewerkers om hun eigen werkwijze te beoordelen en te verbeteren. Want ook al lopen processen prima; als je weet waarom je iets doet, wordt bijsturen een natuurlijk proces.

VCA**

Ook de VCA audit is goed doorlopen. Met onze ** tonen we aan dat veiligheid zeer hoog in het vaandel staat.

De veiligheid van onze medewerkers, bewoners, bouwpartners en omwonenden speelt een cruciale rol bij elk project. We werken vanuit 5 pijlers:

  • Voldoende goed opgeleide Bhv’ers binnen onze organisatie.
  • Duidelijk leesbare veiligheidsinstructies met beeld en pictogrammen.
  • Helder proces voor het melden van onveilige situaties/incidenten.
  • Training op proactief voorkomen en herkennen van onveilige situaties.
  • Borging door KAM-coördinatoren, Veiligheidskundige en certificering