100 dagen challenge: Op weg naar minder afval

CO2 reductie? Minder restafval? Hergebruik van materialen? Daar krijg je energie van!

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker onderwerp. Het maatschappelijk belang wordt groter en transparantie op het gebied van duurzaam ondernemen wordt gevraagd. We moeten meer actie nemen als bedrijf om bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Maar het kiezen van focus en invoeren van duurzame bedrijfsvoering is geen kinderspel. Hulp van professionals en ervaringsdeskundigen is zeer welkom.

Impact Nation

Impact Nation kwam op ons pad via huisbankier ABN AMRO.

Om klanten te helpen verduurzamen, start ABN AMRO samen met The Next Web (TNW), Impact Hub en Circl het initiatief Impact Nation. Deze samenwerking onderstreept dat geen enkel bedrijf zijn duurzaamheidsuitdagingen alleen zou moeten oplossen.

Impact Nation streeft er naar om de problemen die bedrijven ervaren rondom verduurzaming: a) in kaart te brengen, b) hiervoor wereldwijd naar oplossingen te zoeken, en c) gezamenlijk de uitdagingen van de praktische implementatie te tackelen door nauwkeurige begeleiding.

Samen met een wereldwijd netwerk van impactvolle (tech) scale-ups pakken we onze meest belangrijke duurzame uitdaging aan. Tijdens het 100 dagen programma wordt de juiste (innovatieve) oplossing gezocht en helpen experts met de begeleiding en implementatie.

Onze challenge

Dankzij de 100-dagen challenge van Impact Nation zetten we belangrijke stappen. Samen werken we aan onze meest urgente duurzaamheidsuitdaging: Op weg naar minder (rest)afval.

We willen inzetten op het hergebruik van onze materiaal afvalstromen en daarmee tegelijkertijd het bewustzijn en de urgentie in de hele sector vergroten.

We hebben enorm veel zin om aan de slag te gaan. De 100 dagen challenge heeft 4 fases.

Na de probleem definitie, scouting & selectie start de challenge. Samen met startups zoeken we naar innovatieve oplossingen in de markt. Tijdens de finale presenteren de uitkomst van onze samenwerking(en) aan een breed publiek en stakeholders.