Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

28-04-2018 – Vandaag  is het Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Deze dag is bedoeld om aandacht te vragen voor de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Wij vinden dit zo belangrijk dat we er bij Rendon voor kiezen om daar een hele week van te maken. Deze week (23 april-27 april) staan we extra stil bij veiligheid en gezondheid op het werk.

RENDONWEEK IN BEELD

Veiligheid begint met bewustwording van gedrag op de werkvloer. We stonden deze week extra stil bij onveilige situaties. We dachten na over wat er veiliger kan. Want als een werkplek niet voldoet aan de gestelde eisen, is het oké om te kiezen voor je eigen veiligheid!

Meer weten over Rendon? Bekijk