Het is fijn als u kunt vertrouwen op een partner met oog voor de gebruikers van uw gebouw.

Die zijn kennis van planning en techniek graag deelt en met u meedenkt over optimaal gebouwbeheer en het (duurzaam) meerjaren onderhoudsplan. Een partner met een flinke dosis ervaring in uw sector.

Communicatie

Onze slimme onderhoudsaanpak voor huisvesting ondersteunt organisaties in het onderwijs en de zorg optimaal. Waar wij aan het werk zijn, worden mensen verzorgd en krijgen mensen les. Hun dagelijkse leven heeft altijd voorrang en veranderingen hebben een grote impact. Rendon kent de uitdagingen van uw sector. Wij zorgen ervoor dat uw huisvesting positief bijdraagt aan de kwaliteit van zorg en onderwijs, voor nu en in de toekomst.

Waar wij aan het werk zijn, staan mensen op één

Zie ons als een verlengstuk van uw organisatie. Wij staan niet aan het bed of voor de klas, maar we zorgen er wel voor dat uw werk gemakkelijker gaat. Uw klanten staan bij ons op één. Daarom is er extra aandacht voor veiligheid, stofvrij werken, rust en ‘onzichtbaarheid’. Samen met u kijken we naar de beste momenten voor uitvoering. We kiezen voor dagelijks contact, ook met uw medewerkers. Want zij weten als geen ander welke wensen en vragen er leven.

Ervaring telt

 • We spreken dezelfde taal
 • We denken als partner mee over de juiste inzet van uw vastgoed
 • We reageren direct op calamiteiten die de primaire processen kunnen beïnvloeden
 • We bekijken àlle externe factoren en zetten in op optimale risicobeheersing
 • En leren elke dag om het de volgende dag nóg beter te doen

Gerd van Hout, Summa College: “Voor onze opleiding Summa ICT coördineerde Rendon de totaalverbouwing van de tweede verdieping op locatie Sterrenlaan 10. Als hoofdaannemer was Rendon ook aanspreekpunt voor onderaannemers en nevenaannemers. Om het onderwijsproces zo min mogelijk te verstoren, ging alle aandacht uit naar een strakke planning waarbij het hoogtepunt van de verbouwing in de zomervakantie lag. Fijn dat zo’n 650 studenten nu vooruit kunnen op hun nieuwe leslocatie.”

Duurzaam renoveren

Nieuwe onderwijs- en zorgconcepten vragen om hogere kwaliteitseisen. Wet- en regelgeving geeft duidelijke kaders voor de energiezuinigheid (label B) van gebouwen. En kostenbewust omgaan met huisvesting en vastgoed staat hoog op de agenda. In de onderwijssector komt de volledige verantwoordelijkheid voor de huisvesting vaker bij de onderwijsinstellingen te liggen. In de zorgsector, moeten gebouwen kunnen inspelen op een steeds veranderende zorgvraag.

Kritische kijk

Rendon brengt expertise in: creatief en oplossingsgericht ‘doen’. Onze kritische kijk op de gebouw- en huisvestingskosten pakt positief uit voor de duurzaamheid van uw gebouwen. Standaardoplossingen zijn bij ons niet aan de orde. Samen werken we aan duurzame onderhoudsoplossingen die uw exploitatiekosten omlaag brengen en uw gebouwen fris, comfortabel en gezond maken voor de gebruiker. Dat geeft energie!

Meer weten over de voordelen van duurzaam onderhoud? Lees de whitepaper van RVO ‘verdienen met duurzaam onderhoud’

Mark Apon, beheerder van Het Termaat Huis: “Het Termaat Huis is een serviceflat waar senioren zelfstandig en veilig kunnen wonen met 24-uurs zorg op afroep. Het Huis staat bekend om zijn plezierige woonsfeer, aandacht voor bewoners en hoogwaardige voorzieningen. Ik vroeg Rendon Advies de veiligheid van de galerijvloeren te onderzoeken. Uit dat onderzoek bleek dat er een onvoldoende veilige situatie was bij bovenste galerijvloer(en). We kozen voor de R-Brace techniek van Rendon om de galerij weer 100% veilig te maken.”

Diensten

We zijn oprecht nieuwsgierig naar wat u beweegt en van welke onderhoudsoplossingen uw ogen groter worden.

Lees meer over onze diensten:

Beton renovatie Rendon onderhoudsgroepschildertechniek Rendon Onderhoudsgroep renovatieOnderzoek en advies renovatie Rendon Onderhoudsgroep

 

 

Projecten
  • Onderwijsvastgoed
  • Interieurverbouwing
  • Den Haag
  • Zorgvastgoed
  • 24/7 service en vastgoedonderhoud
  • Den Haag
  • Zorgvastgoed
  • R-Brace
  • Rotterdam
  • Onderwijs
  • Vastgoedonderhoud
  • Den Haag
  • Zorgvastgoed
  • service- & mutatieonderhoud
  • Eindhoven
  • Onderwijs
  • Interieurverbouwing
  • Eindhoven