Gaswinning in Groningen | thema Koningsdag 2018

Hoe lang gaan wij nog door met het verbruik van aardgas en de gaswinning in Groningen? Koning Willem-Alexander en andere leden van de koninklijke familie geven op Koningsdag 2018 extra aandacht aan de problemen die de gaswinning heeft veroorzaakt in onze noordelijke provincie.

“Het is realistisch en eerlijk als je met elkaar feestviert om dit ook op de agenda te zetten”, zei burgemeester Den Oudsten van Groningen. “Er lijden veel mensen onder, het is een omvangrijk probleem. Men moet zien wat voor een ellende er is.”

De gaswinning in Groningen heeft in de regio veel schade veroorzaakt. Aan het begin van dit jaar werd Zeerijp getroffen door de zwaarste aardbeving in vijf jaar. De gaswinning moet volgens minister Wiebes zo snel mogelijk teruggebracht worden naar maximaal 12 miljard kuub per jaar. De Groningers vinden dat Den Haag te terughoudend is en willen dat de gaskraan compleet dichtgedraaid wordt.

Lees ook het nieuwsbericht van de NOS: Koningsdag Groningen in het teken van de gaswinning.

Rendon: Woningen kunnen aardgasloos

Bart Kruyning, directeur Rendon Onderhoudsgroep: “We moeten NU onze verantwoordelijkheid nemen voor een energieneutrale toekomst! Door het renoveren van woningen helpen we vastgoedeigenaren en woningcorporaties om bestaande woningen versneld van aardgas los te krijgen. De hele sector moet in actie komen. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we kunnen innoveren, hoe beter en goedkoper de alternatieven worden. Dat is het proces waar we in moeten geloven, met elkaar. We moeten scherpe keuzes maken. Anders blijft het bij afwachten.” Lees meer over duurzaam renoveren door Rendon.

Van fossiel naar duurzaam: óók voor bestaande woningbouw

Onze verspillende economie is afhankelijk van fossiele brandstoffen (olie, kolen en gas) en kan de problemen niet oplossen, maar maakt ze erger. Dat moet veranderen. We hebben behoefte aan een eerlijke economie, waar het welzijn van de mens en de aarde centraal staan.

Een woning zonder aardgas vraagt een omslag in denken en doen bij de bewoner. Daarom kiest Rendon voor een overgang in fasen (Trias Energetica). De verbeteringen zijn mede afhankelijk van het bouwjaar en de toekomstwaarde van de bestaande woning.

  • Stap 1: Beperk de energievraag door goede gevelisolatie, verbeteren van de standleidingen en het ventilatiesysteem.
  • Stap 2: Gebruik duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen.
  • Stap 3: Gebruik fossiele energiebronnen zo efficiënt mogelijk: maak de collectieve installatie energiezuiniger of kies voor hybride warmtepompen.

Met deze aanpassingen is een woning of woningcomplex eenvoudig aan te sluiten op toekomstige, duurzamere energieconcepten.

Iedereen een fijne Koningsdag toegewenst!

Koningsdag Groningen Gaswinning en Aardbevingen Rendon