Kijk, dat is fijn. Een partner die alle disciplines voor schilrenovatie in huis heeft. Die weet dat het niet ‘logisch’ is dat een huurder of medewerker het hele traject in zijn hoofd heeft. Daarom nemen we zorgen weg en sturen we op vertrouwen. Processen stemmen we af op wensen van opdrachtgever, huurder en gebruiker. Dat doen we samen met onze partners: projectoverstijgend en vanuit de TCO-gedachte.

Resultaatgericht samenwerken

Een groot deel van onze toekomstige gebouw- en woningvoorraad staat er al. Dat maakt investeren in gevelonderhoud en schilrenovatie extra aantrekkelijk. Voor de traditionele aanpak geldt dat de stappen van initiatieffase tot beheerfase als losse onderdelen op elkaar gestapeld worden. Dat zorgt voor een moeizame borging van het proces met doublures, hoge beheerskosten, ruis, vertraging en faalkosten als gevolg.

RGS garandeert maatwerk

Daarom kiest Rendon voor resultaatgericht samenwerken (RGS). Een belangrijk onderdeel van RGS is de nauwe samenwerking tussen opdrachtgever en Rendon. Samen bespreken we verschillende scenario’s en kiezen voor de beste aanpak. Maatwerk dus, voor elk project.

Intelligente aanpak

Groot voordeel van resultaatgericht samenwerken met een vaste partner is dat je de processen en kwaliteitscriteria op elkaar kunt afstemmen.We denken actief na over de koppeling van de kosten nu en onderhoudskosten op de lange termijn (TCO). In de samenwerking, projectoverstijgend en met ketenpartners, geeft RGS zekerheid en inzicht: Je weet van elkaar wat je wil en hoe je met elkaar werkt. En dat betekent lagere kosten, korte communicatielijnen en vernieuwende ideeën.

Gegarandeerde kwaliteit

Integraal onderhoud is het specialisme van Rendon. Het past binnen onze kernwaarden en opleidingsbeleid. We weten dat we het meeste bereiken voor onze klanten als we schilrenovatie integraal aanpakken. Als lerende organisatie laten we de kwaliteit van onze dienstverlening regelmatig toetsen door onafhankelijke certificatie-instellingen. Lees meer over onze kwaliteitscirkel en certificering. 

Gevelisolatie als tweede huid

Het warmteverlies van een niet-geïsoleerde gevel is groot. Integraal gevelonderhoud levert een enorme besparing op energiekosten, puur vanwege de omvang van de gevel.

Integraal gevelonderhoud

Voordeel van integraal gevelonderhoud is dat de gehele buitengevel kwalitatief wordt verbeterd. Er is geen risico op warmte of koudeverlies omdat alle gevelelementen op elkaar aansluiten. Daarnaast is deze vorm van gevelisolatie relatief gemakkelijk uit te voeren omdat Rendon een volledig nieuwe schil plaatst met stenen, kozijnen, isolatie en dak.

Duurzame schilrenovatie

De gedachte over het verduurzamen van woningen door Prefab schilconcepten is bij Rendon in het partnership ‘energetisch renoveren’ doorontwikkeld. Is er sprake van maatwerk, dan nemen we duurzaam opschalen direct in ons advies mee. En dankzij gespecialiseerde technieken hebben de buren geen overlast. Sterker nog: ook de bewoner staat aan het roer en kan gewoon in zijn huis blijven gedurende de uitvoering. Een uitvoering die bovendien korter is doordat werkzaamheden na elkaar en direct aansluitend zijn gepland.

Lees meer over duurzaam renoveren

Lees meer over Nul op de Meter renoveren.

Planmatig onderhoud

Schilrenovatie en gevelonderhoud wordt steeds vaker planmatig aangepakt. Denk aan het repareren van houtrot, het uitvoeren van een schilderbeurt, het herstellen van voegwerk en onderhoud van liften.

Cyclus van inspectie en onderhoud

Elke woning of gebouw komt in een cyclus aan de beurt voor inspectie en planmatig onderhoud. Op die manier heeft u altijd inzicht in de staat van uw vastgoed en blijft het onderhoudsniveau beheersbaar. Ingrijpende renovaties blijven daarmee tot een minimum beperkt.

Compleet meerjarenonderhoudsplan

Rendon pakt planmatig onderhoud systematisch aan. Als vaste partner nemen we u delen van het werk uit handen. Onze adviseurs maken vooraf een analyse van de conditie van het hele complex. Vervolgens stellen we een helder meerjarenonderhoudsplan (mjob) op, met een sluitende begroting. Hierdoor weet u tot ver in de toekomst waar u aan toe bent en hebt u de zekerheid dat er niets over het hoofd wordt gezien. Bovendien krijgt u de garantie dat uw vastgoed gedurende de afgesproken periode blijft voldoen aan de door u gestelde eisen.

Vertrouwen als basis

Rendon bouwt als onderhoudsbedrijf op een rijk verleden en langetermijndoelstellingen voor de toekomst. Onze mensen werken dagelijks aan renovatie en onderhoud in bewoonde staat. We zijn bereid om te leren en maken graag heldere afspraken over kwaliteit, klanttevredenheid, kosten en het proces. Daarnaast durven we de kwaliteit van ons werk te borgen in externe inspecties.

Dhr A. Koek, projectleider Kleurrijk Wonen: “Het was de bedoeling de houten kozijnen te behandelen op houtrot, te schilderen en de spongen te verjongen. Op basis van een onderbouwd advies en total cost of ownership toonde Rendon aan dat het financieel aantrekkelijker was en voor minder overlast zorgde als we de kozijnen zouden vervangen door kunststof kozijnen met dubbele beglazing. Kleurrijk Wonen koos vervolgens voor deze oplossing.”

Referenties Schilrenovatie
  • woningbouw
  • Schilderwerk
  • Leiden
  • Woningbouw
  • Schilderwerk
  • Helmond
  • Overheid & Maatschappelijk
  • Schilrenovatie
  • Den Haag
  • Woningbouw
  • Schilrenovatie
  • Rotterdam
  • Vastgoed
  • Schilrenovatie
  • Rijswijk
  • Woningbouw
  • Gevelonderhoud
  • Amsterdam