Maatregelen coronavirus

Het coronavirus heeft een zeer forse impact op de maatschappij, op Rendon en ook op onze medewerkers en hun gezinnen. Elke dag denken we samen na over de beste en meest veilige manier om ons werk te doen. Omdat opdrachtgevers dat van ons vragen, maar vooral omdat we daar zelf bewust voor kiezen.

Gelukkig kunnen we op heel veel projecten vooruit. We passen ons aan en volgen het protocol ‘Samen veilig doorwerken’. Dit protocol is opgesteld door de bouw- en techniek sector en de Rijksoverheid.

Actuele situatie

Tijdens de eerste golf konden we dankzij snel handelen en goed samenwerken redelijk goed door met ons werk. Na een kleine inhaalslag in juli en augustus lag de productie weer op schema.

Op dit moment is de situatie helaas weer ongewis. Kijkend naar de cijfers verwachten we de komende weken meer besmettingen om ons heen. En heeft impact op de gezondheid van onze medewerkers en hun gezinsleden, maar ook op de voortgang van het werk.

Corona maatregelen

Naast het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ kiezen we voor aanvullende maatregelen. Een voorbeeld is onze aangepaste Laatste Minuut Risico Analyse. Deze wordt altijd uitgevoerd bij het hervatten of starten van werkzaamheden.

1: Heb ik geen symptomen en voel ik mij niet ziek?

2: Heb ik de instructies over de bescherming tegen COVID-19 ontvangen en begrepen?

3: Zijn de richtlijnen en instructies met betrekking tot COVID-19 duidelijk en kan ik mijn werk veilig uitvoeren?

4: Als ik me moet verplaatsen van en naar een werklocatie, zit ik dan alleen of met maximaal 1 vaste collega in de auto?

5: Kan ik tijdens de uitvoering van mijn werk continu een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter respecteren?

6: Heb ik toegang tot water, zeep en papier om mijn handen te wassen en af te drogen?

7:  Kan ik mijn opdracht veilig uitvoeren met inachtneming van alle maatregelen tegen COVID-19?

Alles ‘JA’? Dan mogen onze mensen aan de slag. Bij een ‘NEE’ komen we in actie. Allereerst is er contact met de leidinggevende, KAM-coördinator of HRM. We nemen (in overleg met de opdrachtgever) de noodzakelijke maatregelen om risico’s te elimineren of om deze werkbaar te maken. Denk aan een aanpassing in de werkmethode of aanvullende beschermingsmiddelen.

Samenwerken en elkaar verder helpen

Er is veel contact met opdrachtgevers over hoe we elkaar kunnen helpen bij het creëren van werkomstandigheden die voor ons allemaal acceptabel zijn. We zijn er ontzettend trots op hoe iedereen zich aanpast en met ons meedenkt. Bedankt!