35 Jaar VBR: de uitdagingen blijven!

Peter Nuiten is voorzitter van de Vereniging van gecertificeerde Betonreparatiebedrijven (VBR) en technisch directeur van de Rendon Onderhoudsgroep: “Dit jaar bestaat de VBR inmiddels 35 jaar; een lustrumjaar waar best even bij stilgestaan mag worden. Er zijn immers weinig sectoren in de Bouw te noemen waar naar verhouding in 35 jaar zoveel is bereikt op het gebied van onderzoek, kwaliteitsborging, regelgeving en opleidingen. De oprichters van destijds hadden daarbij een vooruitziende blik, want in al die jaren liep de VBR voorop bij de ontwikkelingen die zich in de gehele bouwsector voltrokken.”

“In de afgelopen 10 jaar – in de bouw ook wel de ‘crisisjaren’ genoemd – wist de VBR zich niet alleen staande te houden, maar door modernisering van de regelgeving en het voorop blijven stellen van de eigen vakopleidingen is het fundament gelegd voor verdere professionalisering van onze sector.”

De vraag achter de vraag

“Centraal daarbij zal de rol zijn die de VBR kan spelen bij het verbeteren van de communicatie met de opdrachtgevers, adviseurs en leveranciers. De verdere ontwikkeling van kennis en kunde zal immers door de opdrachtgevers moeten worden gestuurd. Zij kunnen als geen ander ‘de vraag achter de vraag’ uitleggen en zo gerichte innovaties in producten en processen stimuleren. CROW en Rijkswaterstaat nemen het initiatief om het gesprek met de sector aan te gaan over het verhogen van de effectiviteit en het verlengen van de levensduur van uitgevoerde reparaties. Dit is een belangrijk voorbeeld hoe opdrachtgever en markt samen deze ontwikkeling kunnen versnellen.”

Provincies en gemeenten spelen ook een rol

“Ook provinciale en gemeentelijke overheden kunnen hierin voor zichzelf en voor onze sector een belangrijke rol gaan spelen. Veel ‘insiders’ weten dat hier de komende jaren een enorme opgave ligt. De kwaliteit van bestaande civieltechnische betonconstructies in de infrastructuur bijvoorbeeld laat op veel plaatsen nog te wensen over en deze dient niet alleen weer snel op het gewenste niveau te worden gebracht, maar daarna ook weer decennia lang op peil te kunnen blijven.”

De VBR nodigt u uit

“De betonreparatiebedrijven, verenigd binnen de VBR, zijn zeer bewust het gehele jaar door met elkaar over deze problematiek, en over verbeteringen daarin, in gesprek. Graag nodigen wij opdrachtgevers en andere belanghebbende partijen bij die gesprekken uit. En ook zou eigenlijk ieder – zichzelf serieus noemend – betonreparatiebedrijf daaraan ook mee moeten doen. Ook hen nodig ik uit aan te schuiven: word lid van de VBR, praat mee over je eigen toekomst en over de vele uitdagingen die opdrachtgevers ons bieden. Samen kunnen we die uitdagingen aan!”

We houden van ons vak en laten vastgoed weer stralen! Benieuwd wat wij doen naast betonrenovatie? Bekijk onze diensten?

Peter Nuiten - Technisch directeur Rendon:

“Ik nodig ieder serieus betonreparatiebedrijf uit om aan te schuiven: word lid van de VBR, praat mee over je eigen toekomst en over de vele uitdagingen die opdrachtgevers ons bieden. Samen kunnen we die uitdagingen aan!”